Schoolbesturen, maak werk van asbest!

De PO-Raad roept schoolbesturen op snel te inventariseren of er asbest aanwezig is in hun schoolgebouwen. Van alle scholen die zijn gebouwd voor 1994 moet dat bekend zijn. Uit recente cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat in pas de helft van de schoolgebouwen een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden om hierin inzicht te krijgen.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor een gezond en veilig gebouw als het om asbest gaat. Wanneer er onverhoopt blijkt dat er open asbest aanwezig is en dit leidt tot gezondheidsklachten bij kinderen of personeel, dan is het schoolbestuur aansprakelijk.

De PO-Raad heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten de kosten van verwijdering van gevaarlijk asbest voor hun rekening nemen. Schoolbesturen kunnen dan een beroep doen op het feit dat er sprake is van een constructiefout of van een calamiteit.

De PO-Raad hoort dat niet alle gemeenten vooraf de garantie willen geven dat ze voor de sanering middelen beschikbaar zullen stellen. Besturen die daar tegenaan lopen, kunnen dit melden bij de PO-Raad. Wij helpen hen dan om alsnog medewerking van de gemeente te krijgen.

De Rijksoverheid biedt schoolbesturen overigens handige hulpmiddelen voor het beoordelen van de kwaliteit van een asbestinventarisatie en het opstellen van een asbestbeheersplan.

Meer weten? Bekijk deze bijlage voor de meest actuele informatie over scholen en asbest.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 18 april 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën