Schoolbesturen per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor buitenonderhoud

Schoolbesturen krijgen niet al per 1 januari 2014 maar een jaar later de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Een motie die deze doordecentralisatie met een jaar wilde vervroegen, ketste op 11 juni af in de Tweede Kamer. De PO-Raad zette de afgelopen maanden ook in op een vervroegde invoering, maar vindt dat gezien de tijd die er nog over is om dat te regelen, niet meer realistisch.

Nu zijn ook gemeenten nog voor het buitenonderhoud van scholen verantwoordelijk. De wet die hieraan een eind moet maken, zal waarschijnlijk binnen enkele weken naar de Kamer worden gestuurd. Naar verwachting zal de wet door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat schoolbesturen volledig verantwoordelijk worden voor hun eigen gebouwen. Wel ziet ze dat de doordecentralisatie er in het begin toe kan leiden dat schoolbesturen opeens veel geld moeten investeren in hun gebouwen. De PO-Raad heeft er daarom steeds op aangedrongen te zorgen voor een werkbare overgangsregeling. Bij een dergelijke regeling moet onder meer rekening worden gehouden met de leeftijd van de gebouwen. Ook moet de mogelijkheid om in de gebouwen te investeren worden verruimd. Daarnaast vindt de PO-Raad dat er een vangnet nodig is om te voorkomen dat besturen financieel in de problemen raken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 juni 2013

Nieuwscategorieën