Schoolbesturen tevreden over bestuursakkoord

Het bestuursakkoord dat een jaar geleden met de PO-Raad en de minister en staatssecretaris van Onderwijs werd gesloten, werpt zijn vruchten af. Schoolbesturen kunnen dankzij het akkoord meer focus aanbrengen in hun bestaande beleid. Dat constateerden de besturen die vandaag bijeen waren bij de landelijke Besturentafel in Lunteren.  

Het bestuursakkoord maakt het mogelijk dat bestuursleden, leraren en schoolleiders uit één organisatie makkelijker van elkaar kunnen leren. Zo wordt beter zichtbaar wat er goed gaat in de organisatie waardoor de sector meer zelfvertrouwen krijgt en hij meer continuïteit in beleid kan afdwingen, zo bleek op de bijeenkomst.

Het is binnen het PO in een paar jaar tijd normaal geworden te spreken over ambities en opbrengsten en na te denken over verantwoording en transparantie op bestuurlijk niveau. Vicevoorzitter van de PO-Raad Simone Walvisch en René Bagchus, directeur Primair Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, spraken in dat kader beiden van een positieve trendbreuk, een 'stille revolutie'.

Het geld van de prestatiebox, dat op bestuursniveau wordt toegekend, is een sterke stimulans bij die ontwikkeling. Hierdoor wordt er, met het bestuursakkoord als leidraad, in toenemende mate tussenschools en bovenschools samengewerkt.

De programma’s die School aan Zet aanbiedt om beter bestuur mogelijk te maken, worden gewaardeerd, zo bleek verder op de bijeenkomst. Schoolbesturen kunnen School aan Zet om advies vragen over bijvoorbeeld opbrengstgericht werken. Wel pleiten zij voor meer maatwerk. De huidige programma’s van School aan Zet zijn soms nog wat algemeen van aard terwijl schoolbesturen behoefte hebben aan adviezen die specifiek op hun situatie zijn toegesneden.

Landelijke Besturentafel Lunteren. Foto: Mark Verlijsdonk

Vicevoorzitter van de PO-Raad Simone Walvisch (r) en René Bagchus (l),directeur Primair Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, spreken enthousiast over de voortgang van het Bestuursakkoord. Foto: Mark Verlijsdonk.

Landelijke Besturentafel bestuurders aan de praat


Bestuurders wisselen informatie uit over het Bestuursakkoord. Foto: Mark Verlijsdonk

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 maart 2013

Nieuwscategorieën