Schoolcoach gezocht voor de scholen en schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Caribisch Nederland

De PO-Raad zoekt per 1 augustus 2014 een schoolcoach voor de schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs op Sint Eustatius (Statia)/ Caribisch Nederland.

Een schoolcoach ondersteunt de schooldirecteuren van de scholen voor het primair onderwijs op Sint Eustatius bij het verder opzetten van het eigen kwaliteitsbeleid. Daarnaast ondersteunt hij/zij de schoolbesturen op Sint Eustatius bij de aansturing van hun scholen.   

Waarschijnlijk wordt de schoolcoach ook ingezet voor de ondersteuning van de schoolleider en het bestuur op Saba en mogelijk ook voor de schoolleiders op Bonaire.

De schoolcoach wordt voor deze taak gedetacheerd door het eigen schoolbestuur bij de PO-Raad. Het betreft een taak voor de periode van maximaal twee schooljaren (1 augustus 2014 – 1 augustus 2016). Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats.

Werkzaamheden schoolcoach Sint Eustatius

De schoolcoach zal, afhankelijk van de wensen en behoeften van de scholen, samen met de schoolleiders werken aan de verdere implementatie van de verbeterplannen en de uitwerking van de schoolplannen van de scholen.

Concreet betekent dit:

  • Samen met de directeuren de stappen zetten zoals die in het schoolplan zijn opgenomen, deze evalueren en de verbeteringen borgen;
  • Jaarlijks (per schooljaar) met de directeur een jaarplan opstellen, waarbij de activiteiten van het schoolplan het uitgangspunt zijn;
  • Jaarlijks met de directeur een overzicht maken van de stand van zaken van de verbeteracties, en een actualisatie maken van het schoolplan. 

De schoolcoach zal een vraagbaak zijn voor de schooldirecteuren op allerlei gebieden.

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de functie en procedure kunt u onderstaande bijlage lezen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 15 april 2014

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Nieuwscategorieën