Schoolkompas wijst de weg naar het VO

Schoolkompas.nl is een handige site die helpt bij de keuze van een middelbare school. Een bruikbare tip om door te geven aan uw scholen en ook zelf eens te bekijken. Want op verzoek van de PO-Raad komt er een soortgelijke site voor het PO.

Een middelbare school kiezen is een hele stap. Veel ouders willen zich dan ook goed informeren. Maar tot voor kort konden ze nergens terecht voor complete, betrouwbare en overzichtelijke informatie. Nu is er Schoolkompas: een landelijke vergelijkingssite die rechtstreeks is afgeleid van Vensters VO (het equivalent van Vensters PO voor het voortgezet onderwijs).

Eenvoudig vergelijken
Op Schoolkompas.nl kunnen toekomstige brugklassers en hun ouders eenvoudig middelbare scholen vergelijken. Uit vijftien kenmerken kiezen zij zelf de punten die zij belangrijk vinden. Per keer kunnen ze maximaal drie scholen vergelijken. Dat kunnen ze zo vaak doen als ze willen. De gegevens in Schoolkompas zijn deels afkomstig van DUO en de Inspectie en deels van de scholen zelf.

Zelf kiezen
Schoolkompas geeft géén schooladvies. Leerlingen en ouders selecteren zelf hun favoriete scholen. Vervolgens krijgen ze informatie die goed van pas komt als ze deze scholen gaan bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een open dag.

Tips voor scholen
Nog lang niet alle scholen voor primair onderwijs kennen Schoolkompas, laat staan alle ouders. Attendeer uw scholen erop en wijs ze op het kant-en-klare bericht dat ze in hun oudernieuwsbrief kunnen opnemen. Ook kunnen leerkrachten van groep 8 een gratis lesbrief downloaden om in de klas over schoolkeuze te praten. Er zijn tevens flyers en pennen beschikbaar (zo lang de voorraad strekt, via de servicedesk van Schoolinfo: 030-232 48 90).

In ontwikkeling: SchoolkeuzeVenster PO
Schoolkompas is voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Maar op verzoek van de PO-Raad komt er een soortgelijke site voor ouders van kinderen die naar de basisschool gaan. Zoals Schoolkompas gekoppeld is aan Vensters VO, zo wordt dit instrument gekoppeld aan Vensters PO. Binnenkort hoort u meer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 januari 2014

Nieuwscategorieën