Schoolleidersregister geopend voor schoolbesturen

Naast schoolleiders kunnen ook besturen in het primair onderwijs zich aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Zij kunnen vervolgens zien welke schoolleiders van hun stichting of vereniging zich hebben ingeschreven in het register. In de toekomst kunnen schoolleiders ook aangeven of zij het bestuur inzage willen geven in hun professionaliseringsactiviteiten. De gegevens uit het register kunnen dan houvast bieden bij het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, de evaluatie van professionaliseringsactiviteiten en het maken van afspraken over professionalisering.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 september 2013

Nieuwscategorieën