Schoolleidersregister PO gaat in gesprek met bestuurders

Schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs krijgen in hun werk te maken met nieuwe ontwikkelingen in een steeds veranderende omgeving. Als onderdeel van een verkenning van het beroepsveld nodigt het Schoolleidersregister PO bestuurders uit om met hen en collega bestuurders in gesprek te gaan op 17, 19 en 25 februari.

Het Schoolleidersregister PO monitort actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van schoolleiders en brengt deze in kaart. Daarbij werken zij intensief samen met mensen uit het onderwijsveld. Samen willen zij onder andere komen tot nieuwe herregistratiecriteria voor het Schoolleidersregister PO die aansluiten bij de ontwikkelingen, gebeurtenissen en uitdagingen die van invloed zijn op het werk van de schoolleider.

Uw inzicht, kennis en ervaring
Uit gesprekken met diverse groepen schoolleiders is een aantal actuele ontwikkelingen naar voren gekomen waar schoolleiders mee te maken hebben en krijgen. Graag gaat het Schoolleidersregister PO daar ook met bestuurders over in gesprek, in groepjes van circa tien personen. Vragen die aan bod komen, zijn o.a.:
- Wat zijn volgens u de belangrijke thema's die spelen in uw organisatie?
- Wat is volgens u de professionaliseringsbehoefte van schoolleiders?
- Hoe kijkt u aan tegen de (her)registratiecriteria en -procedure?
De gesprekken hebben een open karakter en gaan nadrukkelijk over uw inzichten, kennis en ervaringen.

Waar en wanneer
De gesprekken vinden plaats:
- op 17 februari van 9.30 – 12.30 uur bij de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio te Zwolle
- op 19 februari van 14.00 - 17.00 uur bij de Cocon te Tegelen
- op 25 februari van 14.00 – 17.00 uur bij het Schoolleidersregister PO te Utrecht

Het Schoolleidersregister PO nodigt u van harte uit om aan een van deze gesprekken deel te nemen en uw ervaringen te delen. U kunt zich opgeven via info@schoolleidersregisterpo.nl

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 januari 2014

Nieuwscategorieën