Schotland, wat kunnen we ervan leren?

(Door Rinda den Besten)

Op initiatief van de sectorraden, reisden de partners van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, Min VWS & OCW, RIVM, NOC*NSF) vorige week drie dagen door Schotland. De reden: Schotland heeft – na een tien jaar durend intensief studie- en participatieproces - sinds 2012 een nieuw ‘curriculum for excellence’ in al haar scholen en heeft daarin integraal het aspect ‘Health & Wellbeing’ in opgenomen.

We bezochten Education Scotland, scholen in de local authorities Fife en Edinburgh, spraken met leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders en de Staatssecretarissen van Public Health en Education.

schotse leerling

Schotse leerling tijdens de studiereis SBGL

Copy Paste?!

Wat we in Schotland geleerd hebben? Dat Schotland, evenmin als Finland, Canada of Shanghai een onderwijs-walhalla is, waar we door middel van copy/paste een aantal trucs van kunnen overnemen. Vooral omdat Schotland een heel ander vertrekpunt van de discussie rond het nieuwe curriculum kende. Dat was ten eerste omdat Schotland in 1998 een eigen parlement kreeg en daarmee nieuwe standaarden wilde vaststellen op onderwijskwaliteit voor 3 tot 18 jarigen, waardoor dit curriculum voor de Schotten ook een soort ‘emancipatiebegweging’ was. Ten tweede omdat in Schotland met name de verschillen in onderwijskwaliteit tussen de hogere en lagere sociaal-economische klasse gigantisch zijn (‘closing the gap’ was een belangrijk doel). En ten derde omdat leraren meer autonomie vroegen en een onderwijssysteem voor hun leerlingen wensten dat hen beter zou toerusten voor de toekomst. In een curriculum waar een grotere rol voor ICT, de gemeenschap en ouders zou zijn weggelegd. Ook duidelijk was dat het aspect gezondheid, in brede zin, moest worden meegenomen, omdat Schotland flinke gezondheidsproblemen onder haar jeugd heeft: overgewicht, obesitas, alcohol/drugsgebruik en een schrikbarend hoog percentage tienerzwangerschappen.  

Klik op de link onderaan voor het hele verslag

Jan Faber, Erik Lenselink, Rinda den Besten

Vlnr: Jan Faber (projectleider Onderwijsagenda SBGL), Erik Lenselink (NOC*NSF), Rinda den Besten (PO-Raad)

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën