‘Schrappen regels niet nodig voor doorgaande ontwikkellijn’

Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn voldoende mogelijkheden om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het schrappen van regels is daarvoor niet nodig, schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep.

Met hun tienpuntenplan willen de organisaties de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar beter laten verlopen. In het plan pleiten ze ervoor tegenstrijdige en overbodige regelgeving te schrappen. Zo zijn samenwerkingsvormen als kindcentra alleen mogelijk met combinaties van wettelijke vrijstellingen, aldus de organisaties in hun plan.

Visie

Asscher en Dekker delen deze visie niet, schrijven ze in hun brief:  ‘Tal van initiatieven in het land laten zien dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs binnen de huidige wettelijke kaders heel goed mogelijk is. Bij de samenwerking is het van belang dat een gedeelde inhoudelijke visie op de ontwikkeling van kinderen het startpunt is.’ Wel onderschrijven de bewindslieden het uitgangspunt van het actieplan dat kinderopvang, welzijn en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen een goede start in het leven te bieden.

Stelseldiscussie

In hun brief wijzen Asscher en Dekker daarnaast op de verkenning die de PO-Raad met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenwerking van onderwijs en kinderopvang. Deze fundamentele stelseldiscussie is nodig, vindt de PO-Raad, om het hele onderwijsstelsel toekomstbestendig te maken.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 mei 2015

Nieuwscategorieën