SCP slaat de plank mis door focus te versmallen

'Afgaande op het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs ligt de kwaliteit van het basisonderwijs in 2009 over de hele linie duidelijk hoger dan in 2003.' Dit staat in het rapport 'Waar voor ons belastinggeld' van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het planbureau beperkt zich in haar conclusies echter tot de scores op taal en rekenen van de Citotoets en legt het oordeel van de inspectie naast zich neer. De PO-Raad vindt dat niet terecht. Het onderwijs is veel meer dan alleen de opbrengsten voor taal en rekenen. De scholen hebben te maken met meer taken en een toename van de maatschappelijk problematiek. Het is dan een prestatie van belang dat de kwaliteit van het basisonderwijs de afgelopen jaren is verbeterd.

Al langer was bekend dat de uitgaven voor onderwijs de afgelopen jaren zijn gestegen, maar de situatie in het onderwijs is sinds 1998 ook behoorlijk veranderd. We hebben er in Nederland voor gekozen om de nabijheid en kleinschaligheid van het basisonderwijs te koesteren. Dat kost – zeker in tijden met krimp – wel extra geld om de kwaliteit op orde te houden. Verder is een groot deel van de kostenstijging te verklaren uit een stijging van de salarissen. In 1998 hadden we te maken met een dreigend lerarentekort en een achterstand in hoogte van de salarissen. Om het primair onderwijs als aantrekkelijke werkgever te behouden is de achterstand in de salarissen ingelopen.

Het rapport 'Waar voor ons belastinggeld' van het Sociaal Cultureel Planbureau verscheen op 11 januari. In het rapport kijkt het planbureau naar de ontwikkeling van de kosten en de kwaliteit van zeven publieke diensten: primair en voortgezet onderwijs, ziekenhuiszorg, extramurale en intramurale verpleging en verzorging, politie en rechtspraak.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 27 januari 2012

Nieuwscategorieën