Sector in transitie: Behoud van werkgelegenheid bij dalend aantal leerlingen

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de financiën van het funderend onderwijs. Daarbij staat het behoud van werkgelegenheid bij daling van het aantal leerlingen centraal.

De sector staat al een aantal jaren voor een enorme opgave: Vanwege daling van het aantal leerlingen neemt de werkgelegenheid in het primaire onderwijs fors af. Dat gaat met name ten koste van de jonge leerkracht. Het verliezen van jonge leraren voor de sector primair onderwijs zorgt over enkele jaren voor een probleem, omdat veel leraren dan met pensioen gaan. Berekeningen van CentERdata in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geven aan dat vanaf 2017 sprake is van een lerarentekort in het PO.

Lumpsumgeld eerder ontvangen

Door de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) is éénmalig geld vrijgekomen (€ 85 miljoen voor het primair onderwijs) voor behoud van deze banen. Dit is echter geen extra geld. Het is een lumpsumbedrag dat eerder wordt ontvangen en later wordt ingehouden op de intensiveringsmiddelen die in 2016 en 2017 worden toegevoegd aan de lumpsum. De PO-Raad hoort van haar leden dat zij hierdoor leraren in dienst konden houden die ze anders hadden moeten ontslaan.

Afname WW-aanvragen in onderwijssector

Het Uitvoeringsinstituut Wernemersverzekeringen (UWV) meldt in een gisteren verschenen rapport dat er afgelopen half jaar 35 procent minder jongeren uit het onderwijs een WW-uitkering hebben aangevraagd dan in dezelfde periode het jaar ervoor. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten wil echter niet op zaken vooruitlopen. ,,Natuurlijk is het verleidelijk om de jonge leerkrachtenregeling verantwoordelijk te houden, maar het is te vroeg om te spreken van een causaal verband. Wel zie ik in de afname van het aantal WW-aanvragen een positieve indicatie voor de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten.''

Publicatie van cijfers personeelssterkte uitgesteld

De telling van het aantal personeelsleden in het primair onderwijs per 1 oktober 2014 zou in mei 2015 gepubliceerd worden. De staatssecretaris heeft onlangs laten weten dat door problemen bij de gegevenslevering de publicatie van cijfers over de personeelssterkte is uitgesteld. De PO-Raad vindt dit jammer, omdat dit belangrijke input was geweest bij het bespreken van de effecten van de jonge leerkrachtenregeling in de Tweede Kamer vandaag.

Vergadering online volgen

De commissievergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 5 juni 2015

Nieuwscategorieën