Sectorraden verzoeken Kamer om tijd en ruimte voor passend onderwijs

Vooruitlopend op het algemeen overleg van 30 juni hebben de PO-Raad en de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer de politiek om tijd en ruimte gevraagd bij de invoering van passend onderwijs.

De zevende voortgangsrapportage van staatssecretaris Sander Dekker aan de Kamer biedt aanleiding tot vertrouwen in de sector, zo bepleiten de raden in hun brief. Maar er zijn ook knelpunten. Om opeenstapeling van problemen in de huidige ontwikkelingsfase te voorkomen, vragen de sectorraden in hun brief speciale aandacht voor:

  • De signalen uit de gebieden waar sprake is van een combinatie van verevening en krimp;
  • Afspraken binnen grotere (jeugdzorg-)regio’s, omdat de geografische grenzen van een samenwerkingsverband geen beperking mogen zijn voor het realiseren van passend onderwijs;
  • Een monitor voor het beoordelen van de maatregelen voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen.

De PO-Raad en VO-raad nemen in de brief de verantwoordelijkheid voor het monitoren van thuiszitters, niet alleen wat betreft hun aantal, maar ook de problematiek die eraan ten grondslag ligt.

De volledige brief die de PO-Raad aan de Tweede Kamer stuurde, vindt u hier

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020