Servicecentrum Scholenbouw van start

Het Servicecentrum Scholenbouw (scsb) gaat scholen en gemeenten adviseren over integrale (innovatieve) aanbestedingsvormen bij scholenbouw. Uitgangspunten hierbij zijn praktijkgerichtheid en vraagsturing. Het servicecentrum komt graag in contact met schoolbesturen en gemeenten die op dit moment bezig zijn concrete projecten voor onderwijshuisvesting.
Het Servicecentrum is een onafhankelijke stichting die kennis ontwikkelt en verspreidt over deze nieuwe aanpak. Het initiatief voor het Servicecentrum is genomen door de organisaties voor bestuur&management, VNG en de ministeries van Financiën en OCW. Namens de PO-raad is Gertjan van Midden afgevaardigd naar de Raad van Advies van het Servicecentrum. Het bureau van het Servicecentrum is gevestigd in het pand van de VBS, Bezuidenhoutseweg 251-253 in Den Haag. Meer informatie is te vinden op http://www.scsb.nl/

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën