Simone Walvisch herbenoemd als bestuurder PO-Raad

Simone Walvisch is door de Algemene Ledenvergadering van 19 september j.l. herbenoemd als bestuurder van de PO-Raad. Simone Walvisch' termijn loopt pas per 1 februari 2013 af, maar gezien de op handen zijnde vernieuwing van de vereniging is besloten om nu al tot herbenoeming over te gaan.

Simone Walvisch: "Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de leden om nog een termijn bestuurder van de PO-Raad te zijn. De vereniging gaat inderdaad een nieuwe fase in haar bestaan tegemoet. In januari 2013 bestaan we 5 jaar en na de eerste jaren van opbouw zijn we toe aan vernieuwing en versterking van de vereniging. De huidige structuur van een bestuur en een raad van toezicht gaat op de schop: we willen dat de PO-Raad de binding met de leden verder versterkt en interactiever werkt. Daarom gaan we toe naar een structuur met een Algemeen Bestuur, bestaande uit 9 leden, en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter en vice-voorzitter. De Algemene Ledenvergadering is en blijft het hoogste orgaan. De Raad van Toezicht houdt dan op te bestaan. In de nieuwe situatie zal ik de positie van vice-voorzitter voor mijn rekening nemen. Met mijn herbenoeming is de continuïteit van het bestuur geborgd. Dat is van belang, omdat in april volgend jaar Kete Kervezee, onze voorzitter, met pensioen gaat."

Heeft de vernieuwing van de vereniging invloed op je werk?

"Wat betreft mijn bestuurlijke portefeuille: Ik heb nu de portefeuille goed bestuur, CAO en bekostiging. De steeds nijpender wordende problematiek van krimp heb ik ook onder mijn hoede. Op dat beleidsthema zetten we nu en de komende tijd zwaar in. Veel schoolbesturen hebben hun handen vol aan de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen. Maar of dat in de toekomst mijn portefeuille blijft, hangt ook af van de sterke kanten van de nieuwe voorzitter.
Onze werkwijze zal wel anders worden. Het DB zal veel onderwerpen gaan voorleggen aan het Algemeen Bestuur. We krijgen zo veel sneller en directer feedback van de leden. Ik ga er van uit dat de PO-Raad door de nieuwe structuur slagvaardiger wordt."

Welke uitdagingen zie je voor je tweede termijn?

"We gaan hard door op de ingeslagen weg van de professionalisering van bestuur en toezicht. Onze sector kan met veel meer zelfvertrouwen laten zien wat we tot stand brengen en óók waar we ontwikkeltrajcten hebben ingezet. In de media en de politiek worden het bestuur en management in het onderwijs vaak in een negatief licht geplaatst, alsof besturen niets toevoegen en alleen maar geld kosten. Tegen dat beeld lopen we regelmatig aan, zelfs in onze sector PO met nog geen 4% overhead.

Door Goed bestuur hoog op de agenda te zetten en direct te verbinden met de kwaliteit van de scholen, kunnen we laten zien dat sterk bestuur en onderwijskundig leiderschap voorwaardelijk zijn voor goed onderwijs. Persoonlijk vind ik ons project Goed bestuur een prachtig voorbeeld van hoe krachtig onze sector is geworden: dat de Code Goed bestuur door de schoolbesturen zelf tot stand is gebracht is echt uniek.

De Code Goed bestuur is de rode draad voor onze activiteiten. Ik zie het ook als een persoonlijke uitdaging om de sector in mijn tweede termijn weer een stap verder te brengen. Het primair onderwijs is een sector die heel erg de moeite waard is. Zowel omwille van de kinderen die in het PO het fundament gelegd krijgen voor hun leerloopbaan, als omwille van de mensen die er in werken. Mijn ervaring is dat álle mensen - leraren, schoolleiders en bestuurders - enorm betrokken zijn bij hun werk en zeer gemotiveerd zijn om alles uit de kinderen te halen."

Laatst gewijzigd: 
maandag 1 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën