Simone Walvisch in Finland - De Finse les: leraren met trots

Pas geleden was ik in Finland met een delegatie van werkgevers en werknemers uit het primair onderwijs. Met leden van het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO en leden van de CAO PO-tafel. We waren vooral geïnteresseerd in de vraag: Wat maakt het verschil? Hoe is te verklaren dat de Finse Pisa-resultaten zo goed zijn?

Het meest in het oog springende verschil met Nederland is het opleidingsniveau van de leraren. Alle leraren in het primair onderwijs zijn sinds de jaren '70 aan een universitaire lerarenopleiding opgeleid en moeten zelfs een tweejarige masteropleiding hebben voltooid. Ze volgend dus een zesjarige opleiding. De Finnen zijn duidelijk: Door dit hoge opleidingsniveau kunnen ze het onderwijsstelsel inrichten op basis van vertrouwen. Wel evalueren, niet controleren.

Het belang van de leraar

Het onderwijssysteem is behoorlijk verschillend van het onze. Leerlingen gaan pas naar de basisschool wanneer zij 7 jaar zijn. Wel is er de laatste jaren veel aandacht voor de voorschoolse periode, omdat ze ook weten dat daar veel leerwinst te bereiken is. Zo hebben alle kinderen 700 uur preschool in het jaar waarin ze 6 jaar worden en zijn de kinderopvang en de voorschoolse voorzieningen onlangs ondergebracht bij de afdelingen educatie van de gemeenten, om de samenhang met het onderwijs te bevorderen.

Maar het verschil wordt dus niet gemaakt door een groot aantal onderwijsjaren voor de leerling. Het verschil zit ook niet in vroege selectie of determinatie: Alle leerlingen zitten tot hun 16e jaar bij elkaar in de school. Dat Finse leerlingen goed presteren, moet dan dus wel het gevolg zijn van de kwalificatie van de leraar. De Finnen zijn daar zelf van overtuigd. Ze zijn dan ook in gesprek over de vraag of ze ook van de leraren van de voorschool een universitair diploma gaan eisen.

Lees meer >>

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 18 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën