Slotconferentie EKDD: 'Een goed bestuur kiest voordat het deelt'

De geboortegrond van kinderprogramma 'Stuif es in', vormt het decor voor de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen. Het gedachtegoed van het project blijkt na een looptijd van twee jaar ingedaald te zijn, in ieder geval bij de aanwezige bezoekers in 't Spant in Bussum. Eerst keuzes maken, onderwijskundige doelstellingen opstellen, vervolgens de middelen verdelen, is voor hen een bekend concept.

Ook uit de cijfers blijkt dat het concept is geland, zo vertelt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in haar openingsspeech. De sector heeft een grote inhaalslag gemaakt nadat Commissie Don er op wees dat het financieel management beter kon en beter moest. Van degelijk financieel beheer, gericht op het voorkomen van financiële uitglijders, naar financieel beleid, dat stuurt op onderwijskundige visie.

Paul de Ruijter

Paul de Ruijter bepleit in zijn verhaal een paradigmawisseling binnen het onderwijs, verwijzend naar het bekende RSA-filmpje van Ken Robinson. Waar onderwijs vroeger aan moest sluiten bij het lopende bandwerk van de industriële revolutie, vraagt de huidige tijd om andere vaardigheden, als creativiteit, nieuwsgierigheid en veerkracht. Beide hersenhelften moeten worden aangesproken.

Taal en rekenen is voor leerlingen al nauw met elkaar verbonden. Laat op eenzelfde manier uw beleidsvisie aansluiten bij uw meerjarenbegroting, zegt De Ruijter. Omdat de toekomst onzeker is, dient een bestuurder met deze onzekerheid rekening te houden. Dit betekent dat meerjarenplannen verschillende scenario's moeten opnemen en niet statisch, maar dynamisch moeten zijn. Neem regelmatig de tijd om macrotrends te signaleren, deze te vertalen naar de situatie van uw organisatie, verschillende scenario's te doordenken met belanghebbenden en de bijbehorende opties te verkennen, luidt zijn advies.

Hij verwijst naar de masterclass die hij in oktober voor Eerst kiezen, dan delen verzorgde. Toen liet hij de aanwezigen nadenken over het minst te verwachten scenario. Men was het er snel over eens: dat het primair onderwijs er geld bij zou krijgen. Early warning signs: D66 komt aan de macht. Maar prompt twee weken later blijkt uit het herfstakkoord dat de sector er geld bij krijgt! De besturen die aanwezig waren bij zijn masterclass, hadden dit scenario al uitgedacht en hun opties verkend. Voor hen is de keuze waaraan zij dit geld besteden al gemaakt. Hieruit blijkt de meerwaarde van het scenariodenken en het inbouwen van flexibiliteit.

Werksessies

In sessies gaan de bezoekers op verschillende onderdelen van de planning- en controlcyclus in. Goede voorbeelden worden hierin uitgelicht, zoals het meerjarenbeleidsplan van Leerplein 055 en de beleidsrijke meerjarenbegroting van Klavertje 4. Ervaringen worden uitgewisseld en experts verhelderen verschillende onderdelen van de cyclus.

De werksfeer is goed. In de sessie Rollen en taken, verzorgd door Hans van Gansewinkel en Marcus Driessen, spreekt men openlijk over de grootste financiële blunder die men heeft gemaakt. De genoemde blunders komen inderdaad voort uit een onheldere rol- en taakverdeling, of te weinig overzicht. Maar juist door blunders te erkennen, kunnen deze een volgende keer voorkomen worden. En door deze te delen, leert men niet alleen van de goede voorbeelden, maar ook van de fouten van een ander.

Masterclass toezicht en verantwoording

Heldere rol- en taakverdeling is ook een thema bij de masterclass van Rienk Goodijk. De intern toezichthouder dient een brede taakopvatting te hebben, is zijn pleidooi. Goodijk overlaadt de zaal met ideeën om de eigen verantwoording te organiseren en belanghebbenden actief te betrekken. Maar dat doet u natuurlijk allemaal al lang, voegt hij er prikkelend aan toe.

Concrete opbrengst

De stapels publicaties die bezoekers mee kunnen nemen bij vertrek, zijn de concrete opbrengst van Eerst kiezen, dan delen. De serie Bouwstenen voor beleid wordt deze dag gecomplementeerd met de uitgave Financieel management op hoofdlijnen waarin de gehele planning- en controlcyclus nogmaals aan bod komt. Voor samenwerkingsverbanden verschijnt de publicatie Sturen met zorg, zodat zij een goede start kunnen maken met het ontwikkelen van een daadwerkelijk beleidsrijk financieel beleid.

Dat het project eindigt, betekent niet dat de professionaliseringsslag van de sector rond financieel management ten einde is, of dat de PO-Raad staakt bij het aanjagen hiervan, zo besluit vicevoorzitter Simone Walvisch de conferentie. Goed bestuur is de motor achter het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. En een goed schoolbestuur stuurt niet alleen op de onderwijskwaliteit, maar heeft ook het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de verbinding met de omgeving op orde. Het kiest, alvorens te delen.

De presentaties van de slotconferentie zijn binnenkort hier te vinden. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 december 2013

Nieuwscategorieën