Sluiting scholen niet veroorzaakt door invoering passend onderwijs

Het is te voorbarig om te stellen dat de invoering van passend onderwijs leidt tot sluiting van scholen. Hoewel enkele scholen in het speciaal (voortgezet) onderwijs inmiddels zijn opgeheven of daartoe plannen hebben, heeft de PO-Raad geen aanwijzingen dat dit het directe gevolg is van passend onderwijs. In berichten deze week in de media wordt gesuggereerd dat dat wel het geval is.

De PO-Raad houdt de invoering van passend onderwijs en de gevolgen ervan nauwlettend in de gaten. Zodra zich onbedoelde en negatieve effecten voordoen, zal de PO-Raad hierop actie ondernemen en dat melden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 28 juni 2013

Nieuwscategorieën