Sluitingsdatum aanvragen Plaatsingssubsidie

Op 10 april 2010 is de pilot plaatsingssubsidie in werking getreden. De pilot loopt gedurende twee schooljaren: 2009-2010 en 2010-2011. Het doel van deze pilot is om de uitstroom van jongeren met beperkingen vanuit school naar betaald werk in reguliere arbeid te vergroten. Komend najaar loopt de pilot voor wat betreft het tweede schooljaar af.

Plaatsingssubsidie op grond van dit besluit kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2011. Een aanvraag voor “verlengde plaatsingssubsidie” (indien, ná toekenning van een eerste aanvraag, het dienstverband wordt verlengd met minimaal 6 maanden), kan worden ingediend tot en met 31 maart 2012.

Het project plaatsingssubsidie is een initiatief van UWV. Naar UWV.nl >>

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën