Speciaal nieuws over het speciaal onderwijs

Wilt u weten wat er speelt in het speciaal onderwijs? Met de nieuwsbrief van maart 2013 van LECSO bent u weer helemaal op de hoogte.

In dit nummer leest u onder meer hoe medewerkers van ‘Gedragpunt’ uit Noord-Holland voorkomen dat leerlingen met gedragsproblemen uitvallen. Zij hebben daarvoor een instrument ontwikkeld.

Verder is er een inventarisatie gehouden van Ontwikkelingsperspectieven op speciale scholen. Met de invoering van het passend onderwijs zijn deze verplicht voor iedere school in het primair onderwijs. De inventarisatie kan scholen helpen die nu nog met die ontwikkelingsperspectieven worstelen.

In de documentaire ‘de bal is rond’ (uitgezonden op t.v. op 18 maart j.l.) wordt gewerkt om jongeren met beperkingen van de bank op een werkplek te krijgen. Deze film van Mascha en Manfred Poppenk is nog te zien op www.debalisrond.nl.

Een ondersteuningsmiddel voor intensieve communicatie en samenwerking met ouders is ontwikkeld in de vorm van een live-blogboek. Daarover is hier informatie te vinden.

Tenslotte leest u over het praktijkonderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de leereffecten van een speciaal onderwijsprogramma voor kinderen met een verstandelijke beperking én ernstige psychiatrische stoornissen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 april 2013

Nieuwscategorieën