Specificaties apparatuur verbetering binnenklimaat

Veel schoolbesturen zijn inmiddels bezig met de voorbereiding van de verbetering van het binnenklimaat en het energieverbruik in scholen. In de meeste gevallen is dit een uitvloeisel van de aangevraagde – en ontvangen – subsidie van OCW. Deze voorbereidingen gaan – als we de geluiden mogen geloven die ons met enige regelmaat bereiken – niet altijd even soepel. Binnenkort zullen we hier meer aandacht aan besteden.

De laatste tijd bereiken ons echter ook signalen over de prestaties van de apparatuur die door verschillende bedrijven aan scholen worden aangeboden. In een aantal gevallen worden prestaties beloofd die niet kunnen worden waargemaakt. Daarom willen wij scholen en besturen waarschuwen goed naar de specificaties van de aangeboden apparatuur te kijken.

De regeling gaat uit van een – op zich – laag ambitieniveau omdat het bouwbesluit een maximale norm van 1200 ppm CO2 hanteert. Dit wordt klasse C genoemd. Bij een hoger ambitieniveau behoren normen van 1000 ppm (klasse B) en 800 ppm (klasse A). Aanbieders geven aan dat hun apparaat voldoet aan een van deze normen. Wat er vaak niet bij wordt verteld is dat er (in de kleine lettertjes) bijvoorbeeld staat dat de deze norm wordt gehaald bij een bepaald aantal m2 of bepaald aantal leerlingen.

Indien u een apparaat aanschaft dat belooft te voldoen aan (bijvoorbeeld) klasse B bij een oppervlakte van 40 m2 of bij 20 leerlingen dan betekent dat dat in de praktijk niet aan de norm voldaan zal kunnen worden. Immers de meeste lokalen hebben een groter oppervlakte en vaak zitten er ook meer leerlingen in de klas dan het genoemde aantal. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de vertrekwaarde. Ook in de buitenlucht zit CO2. In een stedelijke omgeving zal dat meer zijn dan op het platteland. Naarmate de vertrekwaarde hoger is, stelt dat ook hogere eisen aan de apparatuur.

Tot slot kan het zijn dat het apparaat de norm wel haalt, indien het op een hoge capaciteit draait. Het gevolg daarvan kan zijn dat het meer geluid produceert.

Samenvattend is het verstandig ook te kijken naar het aantal m3 lucht dat een apparaat kan verwerken.

 Klasse Vertrekwaarde  Aantal leerlingen  benodigde capaciteit 
 A  400 ppm   24  1200m3 p/uur 
 B  400 ppm  24 1000m3 p/uur  
 C  400 ppm  24 800m3 p/uur  
Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën