Sponsoring op school

De PO-Raad heeft samen met andere onderwijs-en belangenorganisaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar opnieuw een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. In een nieuwe folder worden de belangrijkste punten uit het convenant op een rij gezet. Deze folder is verzonden naar alle besturen, schoolleiders en medezeggenschapsraden.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds vaker te maken met sponsoring. Het is belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden en geeft geen aanwijzingen met welke bedrijven al dan niet een sponsorovereenkomst aangegaan mag worden. Het geeft aan onder welke voorwaarden sponsoring kan plaatsvinden.

Let op, dit is een oud bericht. Inmiddels is er een nieuw convenant sponsoring.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 augustus 2012

Nieuwscategorieën