Sportimpuls 2015 opengesteld voor meer bewegen in en om school

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen tot 16 april 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2015. Dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Scholen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar uiteraard wel lokale sport- en beweegaanbieders oproepen dit te doen en in te zetten in het onderwijs.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en houden. Hierbij wordt succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls gebruikt. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Samenwerking onderwijs

Alle drie de Sportimpuls-regelingen zijn ook deze ronde weer inzetbaar binnen het onderwijs (in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs). Door samenwerking met een sport- en beweegaanbieder in de buurt kunnen leerlingen/studenten én hun begeleiding in beweging worden gebracht en gehouden. Zo worden in Weert leerlingen van vier vo-scholen begeleid en zijn in drie Helmondse aandachtswijken basisschoolleerlingen aan het judoën geslagen.

Sportimpuls 2015

De Sportimpuls 2015 is er om kinderen en volwassenen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren fysiek in beweging te komen.

Kinderen sportief op gewicht

Het doel is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen te stimuleren gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. En dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen lokale sport- en beweegaanbieders;
  • samenwerking met de lokale gezondheidszorg;
  • participatie van de ouders.

Jeugd in lage inkomensbuurten

Deze impuls is specifiek bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportvereniging in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is de behoefte van de doelgroep van belang, alsmede de ouders te betrekken en aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente. Het onderwijs is hierbij een belangrijke vindplaats.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.sportindebuurt.nl

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 20 maart 2015

Nieuwscategorieën