Staatsecretaris geeft aandacht aan ‘toptalenten’

Staatssecretaris Dekker heeft een plan van aanpak gepresenteerd voor het beste onderwijs voor leerlingen die meer in hun mars hebben. De PO-Raad vindt het goed dat scholen hiermee gestimuleerd worden om het beste onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. De staatssecretaris kijkt naar de uitwisseling van ervaringen, benodigde ruimte in wet- en regelgeving, aandacht vanuit het toezicht en naar financiële middelen. Uiteindelijk ligt de uitdaging bij de scholen: hebben zij voldoende tijd en mogelijkheden om de ambities om te zetten in maatwerk voor de leerlingen?

Toptalenten zijn overal in het onderwijs te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied. Aldus de staatssecretaris in het Plan van Aanpak toptalenten 2014 – 2018. Onderzoek laat zien dat op landelijke schaal zo’n 10 tot 20 procent van de leerlingen meer uitdaging aankan dan ze nu ervaart. Dekker wil niet te lang praten over een precies omlijnde definitie van toptalent, maar richt zich op de inrichting van het onderwijs, zodat talent de volle ruimte krijgt.

Ondanks de vele goede initiatieven van scholen besteedt ons onderwijs volgens Dekker nog te weinig aandacht aan toptalenten. Hij wil daarom een duurzame en structurele aanpak die leidt tot een cultuuromslag in het onderwijs. Een omslag naar een ambitieuze leercultuur, naar onderwijs dat uitdaagt. De staatssecretaris wil daartoe goede initiatieven ondersteunen en stimuleren. Waar nodig wil hij ruimte scheppen en belemmeringen wegnemen.

De brief beschrijft drie lijnen: meer uitdagingen in het onderwijs, meer waardering voor bijzondere prestaties en beter toegeruste leraren. Per lijn beschrijft de staatssecretaris wat scholen zelf al kunnen doen en wat hij nodig acht aan ruimte en ondersteuning voor scholen. Het primair onderwijs komt vooral aan bod bij de derde lijn: zorgen dat leraren de complexe vaardigheden beter beheersen. Hiervoor zijn er al acties gestart in de opleiding, nascholing en ondersteuning van leraren.

Een cultuuromslag kost tijd. Daarom kondigt Dekker aan dat hij over vier jaar opnieuw een peiling wil laten uitvoeren. Dit moet aantonen of toptalenten zich beter uitgedaagd voelen, of prestaties meer lonen en of leraren zich beter toegerust voelen om onderwijs op maat te bieden aan toptalenten.

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 maart 2014

Nieuwscategorieën