Staatssecretaris akkoord met regionale aanpak krimp

De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De staatssecretaris vindt dat krimpproblemen regionaal moeten worden aangepakt, zo blijkt uit plannen die hij op 29 mei presenteerde. De PO-Raad pleit hier al maanden voor. Wel vindt ze dat sommige voorstellen nog niet ver genoeg gaan.

De PO-Raad is verheugd dat de staatssecretaris het belang van een regionale aanpak onderschrijft. Omdat de krimpproblemen per regio verschillen, moeten ook de oplossingen per regio verschillen, vindt ze. Schoolbesturen kunnen dan ‘bekijken hoe het totale onderwijsaanbod in de regio er nu uitziet en die oplossingen zoeken voor een kwalitatief hoogwaardig, divers en toegankelijk onderwijsaanbod in de toekomst’, aldus voorzitter Rinda den Besten in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen zijn nodig aangezien de komende jaren tienduizenden kinderen minder naar de basisschool gaan. Dat zet de kwaliteit en verscheidenheid van het onderwijs onder druk. Zonder gericht beleid zal de demografische krimp van het leerlingenaantal leiden tot een ‘willekeurige sluiting van kleine scholen, waardoor de pluriformiteit in de sector aangetast wordt’, schrijft Den Besten in haar reactie.

Opheffingsnorm

De PO-Raad benadrukt dat besturen wel de ruimte moeten krijgen en over voldoende geld moeten kunnen beschikken om ook daadwerkelijk maatregelen te kunnen nemen. Dat scholen daarbij mogen experimenteren, zoals Dekker voorstelt, is slechts een begin. De PO-Raad vindt echter dat ook op de langere termijn ‘structurele verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor schoolbesturen noodzakelijk is’. De PO-Raad zal haar leden ondersteunen bij het vinden van oplossingen. 

De PO-Raad pleitte er de afgelopen tijd ook voor de opheffingsnorm van scholen niet te verhogen naar honderd leerlingen zoals de Onderwijsraad eerder dit jaar nog adviseerde. Ook op dat punt zijn haar wensen door de staatssecretaris gehoord. Dekker vindt een dergelijke norm te ‘eenzijdig’ en denkt dat deze ‘de mogelijkheden tot maatwerk zeer inperkt’. De PO-Raad stelt hier tegenover dat vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een minimale schoolomvang van vijftig leerlingen echter wél is gewenst. Bij specifieke omstandigheden moet hiervan wel kunnen worden afgeweken.

Fusietoets

Dekker wil verder de grens voor de fusietoets bij een bestuurlijke fusie verhogen tot dertig scholen. De PO-Raad vindt dit een ‘stap in de goede richting’, maar ziet liever dat de fusietoets voor het primair onderwijs helemaal wordt afgeschaft. De PO-Raad roept de Tweede Kamer op er verder voor te zorgen dat alle denominaties en schoolsoorten dezelfde mogelijkheden hebben voor samenwerking.

Er moet vaart worden gemaakt met het uitvoeren van de plannen, vindt de PO-Raad. Het is, aldus Den Besten ,,in het belang van goed onderwijs voor ieder kind dat een gezonde sector primair onderwijs duurzame kwaliteit kan blijven bieden, dat de keuzevrijheid van ouders blijft gewaarborgd en een pluriform onderwijsaanbod blijft bestaan’’. Staatssecretaris Dekker heeft beloofd de PO-Raad bij het uitwerken van de plannen te betrekken.

De Tweede Kamer debatteert op 4 juni over de plannen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 6 juni 2013

Nieuwscategorieën