Staatssecretaris Dekker gaat klassengrootte in kaart brengen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal nog dit jaar inzicht geven in de ontwikkeling van de klassengrootte in het primair onderwijs. Hij zal de Tweede Kamer een brief sturen waarin zowel aandacht is voor cijfers zoals het gemiddeld aantal leerlingen per klas, als voor het verhaal achter die cijfers. De Tweede Kamer had daarom gevraagd.

Dekker deed die toezegging in het debat over leraren en de lerarenagenda afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Met de brief moet duidelijk worden of en zo ja hoeveel de klassen de afgelopen tijd zijn gegroeid.

Dekker liet alvast impliciet doorschemeren grotere klassen niet per definitie slecht te vinden voor het onderwijs. Sommige scholen kiezen bewust voor grotere klassen in combinatie met bijvoorbeeld meer vakleerkrachten, zei hij.

Minister Jet Bussemaker omarmde daarnaast in het debat de onlangs door de VSNU gepresenteerde lerarenagenda. Daarin is onder meer opgenomen dat universiteiten zich zullen inzetten meer en beter gekwalificeerde academische leraren op te leiden. De agenda pleit er verder voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen- en opleiders te verbeteren en meer onderzoek te doen naar wat wel en niet werkt in de klas.

Bussemaker vindt het belangrijk dat leraren zich continue blijven ontwikkelen, zowel individueel als op teamniveau. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs en dus de leerlingen ten goede. De Tweede Kamer onderschreef die ambitie.

Ook de PO-Raad vindt dat van belang. Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven geven, hebben we in het primair onderwijs in lerarenteams hoog opgeleide leraren nodig.

Bussemaker en Dekker benadrukten dat de lerarenagenda en het in september gesloten Nationaal Onderwijsakkoord niet zonder elkaar kunnen. Afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord worden nu uitgewerkt in de sectorakkoorden. Daarmee worden de afspraken over bijvoorbeeld behoud van jonge leraren vertaald in afspraken op sectorniveau.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 juli 2017

Nieuwscategorieën