Staatssecretaris Dekker wil meer aandacht voor toptalent in les

Scholen besteden steeds meer aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter wel dat de extra activiteiten in het basisonderwijs veelal buiten de lessen om plaatsvinden en te weinig in de klas zelf. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in zijn eerste Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten. De PO-Raad onderschrijft het belang van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor iedere leerling.

Vorig jaar maart presenteerde Dekker het Plan van Aanpak Toptalenten met meer dan 20 maatregelen om talentvolle leerlingen meer uitdaging te bieden. Volgens de staatssecretaris besteedt meer dan de helft van de basisscholen inmiddels al extra aandacht aan deze leerlingen. Wel merkt hij op dat leerlingen zich in reguliere lessen nog steeds vaak vervelen. ‘Ik wil scholen daarom stimuleren om ook tijdens gewone lessen te zorgen dat toptalent aan zijn trekken komt’, aldus de staatssecretaris in de brief.

Om dit te bereiken wil Dekker onder meer bijzondere prestaties van talenten belonen en de overgang naar een volgende school versoepelen. Ook wil hij door middel van Talentnetwerken, een toolbox en de website www.talentstimuleren.nl leraren en onderwijsprofessionals helpen om op een praktische manier toptalent binnen de les extra uitdaging te bieden.

De PO-Raad staat positief tegenover de extra aandacht voor toptalenten. Ze ziet dat veel scholen hier voortvarend mee bezig zijn maar ook dat het nog beter kan. ,,De afgelopen jaren heeft de sector veel geïnvesteerd in de leerlingen die niet goed meekomen. Nu is het ook tijd voor extra aandacht aan de bovenkant”, gaf voorzitter Rinda den Besten eerder al aan in een reactie op het Plan van Aanpak Toptalenten. In het Bestuursakkoord zijn hierover ook afspraken gemaakt. Voor de PO-Raad staat buiten kijf dat álle kinderen onderwijs verdienen dat past bij zijn of haar talenten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 april 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën