Staatssecretaris Dekker wil ouders nog meer bij school betrekken

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het partnerschap tussen school en ouders het komende anderhalf jaar verder versterken. Hij is niet van plan daarvoor landelijk beleid te maken. Hoe het partnerschap verder moet en kan worden ingevuld, kan per school, per populatie leerlingen en per kind verschillen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker vindt dat school en ouders samen moeten optrekken omdat hij ouders van cruciaal belang vindt voor het verbeteren van de prestaties van hun kinderen op school. Ook de PO-Raad vindt deze ouderbetrokkenheid belangrijk.

Komend schooljaar wil Dekker er vooral voor zorgen dat regionale en lokale netwerken om de school kennis uitwisselen over ouderbetrokkenheid. Hij wil daarnaast ouders meer betrekken bij loopbaanoriëntatie  en het leesonderwijs aan jonge kinderen. Ook  (wetenschappelijke) kennis over ouderbetrokkenheid moet verder worden ontwikkeld, vindt de staatssecretaris.

Dekker wil zo het overheidsprogramma ‘Ouders en School samen’ verder voortzetten. Dat programma was een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ging in 2012 van start.

Medezeggenschap

Volgens Dekker worden ouders al steeds beter bij de school betrokken. De Onderwijsraad, die de overheid adviseert over onderwijsbeleid, stelde eerder al dat de formele inspraak van ouders via medezeggenschapsraden goed is geregeld. Dat was ook een van de conclusies van de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Ook zijn de eerste resultaten van de evaluatie van de klachtenregeling positief. ‘Scholen hebben vaker dan tien jaar geleden te maken met klachten, maar gaan daarmee over het algemeen goed om’, aldus Dekker in de brief.

De staatssecretaris vindt wel dat schoolbesturen en hun scholen zich op dit laatste punt verder kunnen versterken. De PO-Raad heeft blijvend aandacht voor ouderbetrokkenheid en werkt daarom met de VO-raad, ouderorganisaties, vakbonden en scholierenbond LAKS aan een plan om de uitvoering van de WMS in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Subsidie

Dekker wil daarnaast structureel 1 miljoen euro subsidie geven aan een nog op te richten, centrale, landelijke ouderorganisatie. VVD en PvdA hadden daarom gevraagd. Per 1 januari volgend jaar krijgen de algemene ouderorganisaties geen subsidie meer. Ook informatiepunt 5010, waar ouders met vragen over onderwijs terecht kunnen, moet het dan zonder subsidie doen. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 19 juli 2013

Nieuwscategorieën