Stand van Educatief Nederland

De PO-Raad kan zich goed vinden in de kernboodschap van het advies Stand van Educatief Nederland van de Onderwijsraad. De maatschappij moet zich sterker betrekken bij het onderwijs. De zorg voor goed onderwijs zou een verantwoordelijkheid van veel burgers moeten worden. De PO-Raad merkt hierbij op dat de betrokkenheid van ouders en burgers bij de sector primair onderwijs relatief hoog is in vergelijking met het voortgezet onderwijs.

Investeren aan de voorkant
De PO-Raad ervaart de constatering van de Onderwijsraad dat een hoger budget nodig is voor onderwijs als steun in de rug. De PO-Raad zet zich al in voor ruimere onderwijsbudgetten. Wel plaatst de PO Raad een kanttekening dat niet alleen het voortgezet onderwijs, maar juist ook het primair onderwijs prioriteit verdient. De uitgave per leerling is voor het basisonderwijs het laagst. Ondertussen is de opgave voor een leraar om alle talent in de klas recht te doen zeer groot. De besparing die het voorkomen van uitval later oplevert is niet te onderschatten. Om deze reden is investeren aan de voorkant een must.

Prioriteit voor de inhoud
De Onderwijsraad pleit ervoor om prioriteit te geven aan de onderwijsinhoud. Hiermee wordt een trend bevestigd. Ook de PO-Raad heeft de inhoud van het onderwijs met de Kwaliteitsagenda hoog in het vaandel staan. Het zal wel nodig zijn het debat te blijven voeren over wat leerlingen inhoudelijk nodig hebben om in de veranderende samenleving optimaal te kunnen functioneren. In dat debat hoort ook het Onderwijsraad concept van uitgebreid onderwijs thuis. Een belangrijke vraag is hoe scholen optimaal kunnen inspelen op vragen van ouders en samenleving, met behoud van prioriteit voor basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen.


Achtergrondinformatie
De publicatie ‘Stand van Educatief Nederland’ is een rapport van de Onderwijsraad, waarin een analyse wordt gemaakt van nationale en internationale gegevens en rapporten over onderwijs en onderwijsbeleid in de afgelopen vier jaar. Onlangs is een nieuwe editie van deze publicatie verschenen. De volledige publicatie kunt u vinden op de website van de Onderwijsraad.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën