Stappenplan beschikbaar voor overheveling buitenonderhoud

Een werkgroep van Bouwstenen voor Sociaal heeft een stappenplan opgesteld voor de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud van scholen per 1 januari 2015. In de werkgroep zaten zowel scholen als gemeenten. Bouwstenen is het platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed,

De opstellers van het stappenplan gaan uit van het gezamenlijk belang; goede onderwijshuisvesting. In het stappenplan is in tijd uitgezet waar ze wat betreft de overheveling op moeten letten en waarover ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 18 december 2013

Nieuwscategorieën