Start Benchmarkonderzoek

Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen. Adviesburo Hevo bv uit Den Bosch voert opnieuw dit onderzoek uit voor reguliere basisscholen. De deelname voor scholen is gratis en de eigen tijdsbesteding beslaat circa 1 uur.

Het in 2007 uitgevoerde onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De VNG heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting. Om conclusies te kunnen trekken voor het hele primair onderwijs is het zeer belangrijk dat door een breed uitgevoerd Benchmarkonderzoek jaarlijks de exploitatiekosten in kaart worden gebracht.

Wilt u met uw school ook deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van schoolgebouwen 2008? Stuur dan een e-mail naar info@hevo.nl of neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider Po/Vo bij Hevo bv, tel 073-6409511.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën