Start tweede ronde dataverzameling EU Onderzoek impact van inspectietoezicht

Medio september ontvangen ruim 400 basisscholen (zowel directeuren als leerkrachten) opnieuw een vragenlijst over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun ervaringen met het onderwijstoezicht. Deze scholen werden vorig jaar ook bevraagd en ontvangen volgend jaar het laatste verzoek voor deelname aan het onderzoek.

De vragenlijsten maken deel uit van een EU-onderzoek naar de impact van inspectietoezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Aan het onderzoek nemen zes landen deel; de vergelijking van de inspectiemodellen in de verschillende deelnemende landen geven inzicht in welke inspectiemodellen het meest effectief zijn. De resultaten van het eerste jaar van het onderzoek zijn inmiddels beschikbaar via www.schoolinspections.eu.

Op verzoek van de PO-Raad zijn het afgelopen jaar, gezien de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor de kwaliteit van het onderwijs, naast de schoolleiders en leerkrachten in Nederland ook de schoolbesturen bevraagd. De resultaten van dit deel van het onderzoek worden op korte termijn verwacht.

Het is belangrijk dat scholen die vorig jaar deelnamen ook dit jaar weer deelnemen; op deze manier kunnen we daadwerkelijk veranderingen in de school als gevolg van het toezicht over een langere periode vaststellen. Scholen die deelnemen ontvangen een samenvatting van hun resultaten in vergelijking met andere scholen; deze samenvatting toont bijvoorbeeld de mate van samenwerking tussen leerkrachten en de hoeveelheid veranderingen die zijn doorgevoerd in vergelijking met andere scholen.

Zowel de PO-Raad als de Inspectie van het Onderwijs erkennen het belang van dit onderzoek. We roepen de scholen die worden gevraagd deel te nemen, daarom graag op om de vragenlijst in te vullen.

Meer informatie is te vinden op: www.schoolinspections.eu en via de projectleider: dr. Melanie Ehren; m.c.m.ehren@utwente.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 18 september 2012

Nieuwscategorieën