Startbijeenkomst functiemix

Op 5 maart jongstleden heeft er een startbijeenkomst van een werkgroep functiemix plaatsgevonden. De twintig aanwezige leden van de PO-Raad kenden een mooie spreiding in omvang en regio. Tijdens de bijeenkomst is er informatie uitgewisseld over de invoering van de functiemix . Deze informatieve ronde was verhelderend: naast knelpunten zijn ook kansen en mogelijkheden naar voren gebracht.


Er zijn voorstellen gedaan hoe de PO-Raad de besturen en scholen kan faciliteren: door de uitwisseling van goede voorbeelden binnen de sector mogelijk te maken, informatie via de website te verstrekken, inclusief een rubriek veelgestelde vragen en antwoorden. Wellicht kan een aantal pilots georganiseerd worden.


Belangrijke constatering tijdens de bijeenkomst was dat de schoolbesturen en scholen de komende tijd hard nodig hebben om hun visie en plan van aanpak vorm te geven en met de P(G)MR te bespreken, maar ook dat veel besturen al een start hebben gemaakt met hun visie op hun functiebouwwerk.
In april organiseert de PO-Raad informatiebijeenkomsten over de functiemix in een aantal regio’s. Binnenkort informeren wij u over de exacte data en locaties van deze regiobijeenkomsten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën