Startbijeenkomst werkgroep functiemix

Op 5 maart aanstaande is er een startbijeenkomst voor de werkgroep functiemix gepland. We willen graag alle belangstellenden uitnodigen zich aan te melden voor deze startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst zullen we de richtlijnen rond de functiemix kort toelichten. Hans Overduin van het bureau Alons en Partners zal een inleiding houden over zijn ervaringen met functiedifferentiatie binnen het lerarenberoep en de kansen en valkuilen bij de toepassing van functiedifferentiatie. Daarna inventariseren we de vragen die er zijn en de ervaringen die er tot nu toe zijn opgedaan.

 
De werkgroep zal uit maximaal 20 deelnemers bestaan. De bijeenkomst start om 10:00 uur en duurt tot maximaal 12:30 uur en zal in Utrecht plaatsvinden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marlies van den Bel . De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de startbijeenkomst, maar toch graag een vraag wil indienen, dan kan dit ook bij Marlies van den Bel.

Achtergrond

Per 2010 zullen conform de CAO scholen starten met de invoering van de functiemix voor het primair onderwijs. De invoering van de functiemix roept bij veel schoolbesturen veel vragen op, daarom wil de PO-Raad op dit gebied graag ondersteuning bieden aan de schoolbesturen.

Om tot een goede ondersteuning te komen richt de PO-Raad een werkgroep op, die zal inventariseren wat er rond de invoering van de functiemix leeft onder de leden. In april van dit jaar zal er een aantal regiobijeenkomsten plaatsvinden om de leden te informeren. De details daarover komen binnenkort op onze website.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën