Startbijeenkomt SLOA-projecten

Onlangs heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor besturen die middelen toegekend hebben gekregen voor de versterking van de R&D functie binnen hun bestuur en scholen. De PO-Raad heeft dit jaar zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten, de zogenoemde SLOA-middelen. Tijdens de bijeenkomst hebben de besturen de inhoud van hun project toegelicht.

Een belangrijke doelstelling is dat deze extra middelen een duurzame bijdrage leveren aan de R&D functie. Om deze reden is het grootste deel van de projecten een uitbreiding op activiteiten die de besturen al hadden ingezet. Met de middelen kan er een verdiepingsslag plaatsvinden en wordt er gewerkt aan het versterken van de R&D attitude binnen de hele organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anje Margreet Woltjer.

Klik hier voor een overzicht van de projecten >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën