Steeds vaker andere schooltijden

Vanuit het project Andere Tijden heeft Oberon, in samenwerking met de PO-Raad, onderzoek gedaan naar andere tijden in het onderwijs. Scholen kunnen sinds 2006 hun schooltijden aanpassen. Aanvankelijk gebeurde dat mondjesmaat, maar sinds 2010 is een duidelijke versnelling waarneembaar. In dat jaar stapten twee keer zoveel scholen als in 2009 over op nieuwe schooltijden. Daarbij verschuift de aandacht van het continurooster, waarbij alleen de middagpauze wordt verkort, steeds vaker naar het vijf-gelijke-dagenmodel.

Bijna de helft van de scholen (47%) die de komende jaren over wil gaan op andere schooltijden, heeft een voorkeur voor dit model. Andere schooltijdenmodellen, zoals het 7-tot-7-model waarbij de school de hele dag open is en een dagarrangement biedt van zowel onderwijs als opvang, komen nog weinig voor. Het belangrijkste motief voor scholen om over te stappen op andere tijden, is de behoefte aan meer rust en regelmaat voor de kinderen. Ook een effectievere besteding van de lestijd is een belangrijke reden. In de praktijk blijken deze verwachtingen uit te komen. Hoewel een derde van de scholen aanvankelijk weerstand ervaart vanuit het personeel (34%), geven scholen ook aan dat invoering van andere schooltijden juist voor het personeel voordelen heeft opgeleverd, zoals meer tijd voor gezamenlijke scholing.

Rapport Jonge ouders over schooltijden >>  
Monitor nieuwe schooltijden - Factsheet 2011 >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën