Stemmen over onderhandelaarsakkoord CAO PO

Van 1 tot 10 september kunnen leden van de PO-Raad hun stem uitbrengen op het begin juli bereikte onderhandelaarsakkoord over de CAO PO. De PO-Raad legt, net als de vakbonden aan hun leden, het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor aan haar leden. De PO-Raad roept al haar leden op te stemmen. Zij ontvingen hierover een unieke uitnodiging per e-mail.

Begin juli bereikten PO-Raad en onderwijsvakbonden na maanden onderhandelen overeenstemming. De PO-Raad vindt het behaalde resultaat een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige cao en legt het onderhandelaarsakkoord daarom met positief voor aan haar achterban.

Ruimte

De nieuwe cao biedt meer ruimte voor het gesprek tussen werkgever en lerarenteams waardoor een HRM-beleid vormgeven kan worden dat meer op hun situatie toegesneden is, beginnende leerkrachten krijgen extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen, er zijn maatregelen getroffen om de werkdruk tegen te kunnen gaan en de bapo wordt vervangen door een regeling waarbij alle werknemers uren krijgen om te besteden aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid (intervisie, mobiliteit, coaching, etc.). Er is een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid voor werknemers die 10 jaar voor hun pensioen staan. Voor de mensen die nu al van hun bapo genieten, is er een overgangsregeling.

Dat de nieuwe cao meer ruimte laat aan schoolspecifiek beleid, betekent ook dat schoolbesturen nu aan zet zijn. De PO-Raad biedt haar leden ondersteuning bij de invoering en uitwerking van de cao op bestuursniveau. Er komt een forse uitbreiding van het cao-dossier op de website van de PO-Raad waarop alle vragen en antwoorden met betrekking tot de cao komen te staan, inclusief tips, aandachtspunten én specifieke voorbeelden. Op basis van een inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte zal de PO-Raad de verdere ondersteuning vormgeven. Te denken valt aan extra (netwerk)bijeenkomsten of speciale bijeenkomsten over HRM-beleid voor kleine besturen, waar concrete hulp geboden kan worden en direct een aanzet gemaakt kan worden met het ontwikkelen van een (herziene) HRM-visie. Later dit jaar zullen we leden ook vragen naar hun mening over specifieke onderdelen uit de cao, het bestuursakkoord en de samenhang hier tussen.

Betaalbaar

Belangrijk is dat de cao ook betaalbaar is gebleven, zonder dat er geld onttrokken wordt aan het primaire proces. Als wordt ingestemd met het onderhandelaarsakkoord, komt er bovendien extra ruimte om de professionalisering van de leerkrachten verder te faciliteren. Dit is mede mogelijk door de extra middelen die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld om te investeren in professionalisering van de leraren, mits sociale partners in de cao het afschaffen van de bapo zouden regelen. Het gaat om een substantieel bedrag: 200 miljoen euro.

Stemmen

Van 1 september tot 10 september kunnen de leden van de PO-Raad digitaal hun stem uitbrengen. De PO-Raad doet een dringend beroep op haar leden om hiervan gebruik te maken. Voor leden van de PO-Raad geldt: Heeft u nog vragen over de cao en de implicaties daarvan, kijkt u dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen, neemt u dan contact op met onze Helpdesk.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 september 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën