Steunpunt referentieniveaus taal en rekenen PO op NOT

Van 25 tot en met 29 januari vindt de NOT plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Het Steunpunt referentieniveaus taal en rekenen PO is op woensdag 26 januari in de stand van OCW (08.B040) op de NOT aanwezig. U kunt bij het Steunpunt terecht met uw vragen over de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

PO-Raad op de NOT
De PO-Raad is niet met een stand aanwezig, maar levert inhoudelijke bijdragen: Voorzitter Kete Kervezee is een van de prominente forumleden bij het openingsdebat op dinsdag 25 januari en ook organiseert de PO-Raad twee inhoudelijke bijeenkomsten voor bestuurders en managers uit het primair onderwijs:

  • Woensdag 26 januari, 14.00 uur: 'Samenwerken zonder eigenheid te verliezen'.
    Deze workshop gaat over de wel of niet wenselijke samenwerking tussen eenpitters/kleine besturen. De bijeenkomst staat onder leiding van Gert-Jan van Midden, beleidsmedewerker PO-Raad. Er zal veel ruimte zijn voor het stellen van vragen en concreet ingaan op de mogelijk- en moeilijkheden waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Meer informatie >>
  • Zaterdag 29 januari, 14.00 uur: 'Verbeter de slagingskans van uw schoolverlater op het voortgezet onderwijs! Het kan, het moet'.
    Deze bijeenkomst gaat dieper in op de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Als verantwoordelijk bestuurder van het project 'effectief schakelen' staat de bijeenkomst onder leiding van PO-Raadbestuurder Simone Walvisch. Vanuit de dagelijkse praktijk komt een schoolleider vertellen over het project dat zij op hun school zijn gestart om de overgang voor de leerlingen uit groep acht beter te laten verlopen. Ook deze middag zal er veel gelegenheid zijn om met elkaar kennis uit te wisselen en van elkaar te leren hoe de overgang verbeterd kan worden. Meer informatie >>
Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 september 2012

Nieuwscategorieën