Stichten en sluiten openbare scholen wordt makkelijker voor verzelfstandigde schoolbesturen

Verzelfstandigde schoolbesturen van openbare scholen krijgen meer ruimte om scholen te stichten of te sluiten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hiertoe in april indiende. Ook krijgen ouders meer zeggenschap bij het stichten van nieuwe openbare basisscholen.

Met de aangepaste wet worden besturen voor openbaar onderwijs en besturen voor bijzondere scholen gelijkwaardiger. Het stichten en opheffen van scholen is nu namelijk alleen voorbehouden aan besturen van bijzondere scholen. De gemeente beslist of een openbare school er komt of niet.

Verzelfstandigde schoolbesturen kunnen dan zelf een verzoek doen aan de gemeente om een school te stichten. Die moet in actie komen wanneer het verzoek is vergezeld van vijftig ouderverklaringen.

Een school sluiten

Besluit een bestuur een school te sluiten, dan krijgt de gemeente de kans zich over de school te ontfermen. De school valt dan ook onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Een gemeente kan een schoolbestuur dan niet meer dwingen een school open te houden, zoals nu het geval is. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 9 september 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën