Stichtings- en opheffingsnormen per 1 augustus 2013

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen telkens voor een tijdvak van vijf jaar worden aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De normen worden aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2011.

Aanpassing wetgeving

Als een school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit wordt de bekostiging van deze basisschool stopgezet. De opheffingsnormen worden echter eens in de vijf jaar aangepast aan de demografische ontwikkelingen. Aangezien de daling van het aantal leerlingen in een gebied eens in de vijf jaar leidt tot aanpassing van de opheffingsnormen, kan dat er toe leiden dat een school wordt opgeheven op basis van (te hoge) achterhaalde normen. Met name in krimpgebieden kan dit leiden tot knelpunten. Het ministerie van OCW was daarom voornemens om de termijnen van de aanpassing van de opheffingsnormen en het aantal jaar dat een school achtereenvolgens onder de opheffingsnorm mag zitten, gelijk te stellen. Dit wetsvoorstel voorzag erin dat de termijn waarbij een school onder de opheffingstermijn mocht zitten, zou worden verlengd van drie naar vijf achtereenvolgende jaren. De Onderwijsraad  heeft echter een negatief advies uitgegeven over dit wetsvoorstel. De verwachting is nu, dat de termijn van aanpassing van de opheffingsnormen wordt aangepast van vijf naar drie jaar.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 7 januari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën