Stijging rekenniveau leerlingen groep 5

Leerlingen in groep 5 zijn beter geworden in rekenen, ondanks het gegeven dat leraren gemiddeld 20 minuten minder tijd per week hebben besteed aan rekenonderwijs. Dit blijkt uit het peilingsonderzoek rekenen en wiskunde in het basisonderwijs van Cito, uitgevoerd in 2010.

De onderdelen waarop leerlingen in 2010 hoger scoren dan bij de vorige peiling in 2003, zijn vermenigvuldigen en delen, complexe toepassingen (bijvoorbeeld 2 x 4 + 20), meten en meetkunde (zoals het omzetten van meter naar centimeter) en verhoudingen. Op het onderdeel basisautomatismen optellen en aftrekken is iets lager gescoord. Het niveau van de overige onderdelen is vergeleken met de vorige peiling nagenoeg gelijk gebleven.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 januari 2012

Nieuwscategorieën