Stille bezuinigingen komen oorverdovend hard aan

In een brief geeft de PO-Raad alle fractievoorzitters een aantal speerpunten mee om het primair onderwijs in de gelegenheid te stellen de komende jaren kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen. Het gaat om de speerpunten krimp en behoud van jonge leraren, brede kindcentra, professionalisering en goed werkgeverschap, passend onderwijs, bekostiging en bestuurlijke kracht

Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim € 57 miljoen, oplopend naar bijna € 89 miljoen in 2016. De PO-Raad wil erop vertrouwen dat deze plannen nog worden aangepast in een nieuw regeerakkoord, aangezien bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma investeringen in het onderwijs opgenomen hebben. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën