Stimuleringsbijdrage extra schoolleiders

Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil OCW bevorderen dat besturen in de komende periode extra schoolleiders van binnen en buiten het onderwijs kunnen opleiden en aanstellen.

Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen kunnen bij het SBO een subsidieaanvraag indienen voor maximaal €17.000 per op te leiden schoolleider.

In de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs ‘Scholen voor morgen’ (november 2007) heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven samen met de PO-Raad en schoolleidersorganisaties te zullen bespreken hoe opbrengstgericht leiderschap verder kan worden versterkt. Dit heeft geleid tot een samenhangende ‘Aanpak Opbrengstgericht Leiderschap’. Een van de initiatieven is het starten van 60 extra opleidingstrajecten voor schoolleiders en trajecten gericht op leidinggevenden van buiten de sector primair onderwijs.

Doelstellingen
De stimuleringsregeling heeft niet alleen ten doel om extra schoolleiders op te leiden en vacatures te vervullen. Het is tevens de bedoeling een krachtige impuls te geven aan de regionale samenwerking tussen schoolbesturen en opleidingen bij het ontwikkelen van een opleidingsconcept en een infrastructuur voor leidinggevende functies. Daarom kunnen alleen samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een aanvraag indienen.

Projectplannen
Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die willen meedoen, moeten voor 15 juni 2009 een projectplan indienen bij het SBO voor minimaal acht deelnemers waarvan minimaal twee deelnemers van buiten het primair onderwijs komen.
Een begeleidingscommissie waarin de NSA, AVS, CNV Schoolleiders, AOB Schoolleiders en de PO-Raad zijn vertegenwoordigd, zal de plannen beoordelen. De begeleidingscommissie kijkt naar de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het projectplan, zoals het ontwikkelingstraject en de werving.

Klik hier voor het format projectplan >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën