Studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen gelanceerd

Op maandag 16 januari 2012 vindt de officiële lancering plaats van de eerste interactieve studiekeuzegame Go VMBO! door minister Van Bijsterveldt op het Montessori College Oost in Amsterdam. De Go VMBO! game geeft leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs inzicht in het voortgezet onderwijs, met de nadruk op het VMBO. De game helpt leerlingen een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding en school.

Het is van cruciaal belang dat jongeren na hun basisschoolperiode een goede opleidings- en schoolkeuze maken. Onderzoek wijst uit dat basisschoolleerlingen en ouders voor dit keuzeproces behoefte hebben aan objectieve, toegankelijke informatie over het VMBO en hulpmiddelen die aansluiten bij hun belevingswereld. Daarom heeft Stichting Platforms VMBO de educatieve game Go VMBO! ontwikkeld. De game is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen en helpt specifiek toekomstige VMBO-leerlingen bij een goede voorbereiding.

Go VMBO! is een initiatief van Stichting Platforms VMBO in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Go VMBO heeft als doel het VMBO positief onder de aandacht te brengen en (toekomstig) leerlingen, ouders en docenten, de nieuwe ontwikkelingen in en rond het VMBO te laten zien en beleven.
Laatst gewijzigd: 
maandag 16 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën