Subsidie aanvragen voor behalen brede bevoegdheid bewegingsonderwijs

Leraren in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van hun brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.

Dit past bij het Bestuursakkoord 2014-2020 dat de PO-Raad in de zomer van 2014 sloot met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin hebben zij als doel afgesproken dat vanaf 2017 alle lesuren bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde leerkracht.

Leraren kunnen een maximale subsidie van 3500 euro krijgen. Deze is beschikbaar van 2015 tot en met 2018. Meer informatie is beschikbaar op de website van DUO.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 mei 2015