Subsidie beschikbaar voor cultuuronderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde onlangs de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014. Met deze regeling ondersteunt het Fonds projecten die flankerend zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als geheel (landelijk en lokaal). Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen voor dergelijke projecten subsidie aanvragen.

Voorwaarde daarbij is onder meer dat de activiteit bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten werkzaam in het basisonderwijs op het gebied van cultuuronderwijs en/of aan de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers uit het culturele veld op het gebied van cultuuronderwijs ten behoeve van het basisonderwijs. 

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 december 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën