Subsidie energieneutraal bouwen

het ministerie van VROM/WWI heeft subsidie beschikbaar gesteld voor energieneutraal bouwen. Deze subsidieregeling geldt ook voor schoolgebouwen. Deze subsidieregeling is bedoeld om bouwprojecten te stimuleren die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De projecten moeten bovendien kunnen fungeren als voorbeeld en inspiratiebron. Zowel haalbaarheidsstudies als praktijkprojecten komen in aanmerking. Indien u een aanvraag wilt doen, is haast geboden: Er zijn inmiddels 23 aanvragen gedaan, waar er budget is voor het honoreren van ongeveer 30 aanvragen, zo meldt Senter Novem.

Haalbaarheidsstudies
Aanvragen voor de subsidies voor haalbaarheidsstudies kunnen worden ingediend tot 3 augustus 2009, 17.00 uur. Senter Novem beoordeelt de aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. U ontvangt 50% subsidie over uw kosten, tot een maximum van € 15.000. Totaal is € 450.000 beschikbaar.

Praktijkprojecten
Aanvragen voor subsidies voor praktijkprojecten kunnen worden ingediend tot 3 december 2009, 17.00 uur. De aanvragen worden in tender met elkaar vergeleken door de Adviescommissie EOS Demo UKR. U ontvangt subsidie per MJ primair jaarlijks te bereiken energiebesparing over het gebouwgebonden energiegebruik, tot een maximum van € 500.000 per project. Kantoren ontvangen € 0,15/ MJ en scholen € 0,25/MJ. In totaal is €5.000.000 beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 december 2014

Nieuwscategorieën