Subsidie ondersteunend personeel

Vanaf het schooljaar 2009-2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1550 extra ondersteuners op basisscholen voor het verrichten van conciërgetaken en/of administratieve werkzaamheden. Het betreft een subsidieregeling voor de periode vanaf 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2012. In 2012 wordt bezien hoe de structurele middelen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende scholen. De regeling is een uitwerking van de afspraak die gemaakt is in het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland. We hebben voor u in het kort op een rij gezet wat de regeling inhoudt en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te kunnen komen.

De loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen komt boven op de eerder verstrekte middelen waarmee u op de basisschool ondersteuning voor één dag per week kunt realiseren. De subsidie die u kunt ontvangen bedraagt per basisschool maximaal € 12.937. Dit is het bedrag in het schooljaar 2008-2009, per schooljaar wordt het bedrag aangepast. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  1. De genormeerde loonkosten voor een medewerker in schaal 3, inclusief werkgeverslasten, bedragen in het schooljaar 2009-2009 € 32.343. 
  2. De subsidie bedraagt 50% van deze genormeerde loonkosten, met een maximum van 0,8 fte -> 0,8 x ( 50% x € 32.434) = € 12.937. Het maximum van 0,8 fte is vastgesteld omdat op grond van eerder verstrekte middelen het al mogelijk was om ondersteuning voor één dag per week te realiseren.

U kunt de aanvraag voor subsidie indienen bij CFI vanaf 15 mei tot en met 30 juni 2008. Aanvragen die CFI ná 30 juni ontvangt, worden niet meer in behandeling genomen. Het betreft een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ regeling. Dat wil zeggen dat het beschikbare geld verdeelt wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Er is een aantal voorwaarden gesteld aan de toekenning van de subsidie.

  1. Betrokkene moet voor onbepaalde tijd zijn benoemd of aangesteld. 
  2. De reguliere dienstbetrekking bedraagt minimaal 0,5 fte. 
  3. Het dienstverband van betrokkene is ingegaan tussen 1 januari 2007 en 15 oktober 2008, tenzij de betrokkene vóór die periode reeds werkzaam was in een gesubsidieerde dienstbetrekking. De subsidie is dus ook bedoeld voor ID’ers die al voor 1 januari 2007 in vaste dienst zijn gekomen.

Een bevoegd gezag kan subsidie aanvragen voor maximaal één fte aan ondersteuning per basisschool. Voor de aanvraag moet u gebruik maken van een formulier dat u kunt downloaden vanaf de website van CFI (www.cfi.nl). Op een aanvraag wordt uiterlijk in augustus 2009 beslist.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën