Subsidie voor opleidingsscholen

Opleidingsscholen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten, als ze positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs heeft in een brief (PDF) opleidingsscholen uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor het begeleiden van studenten die een groot deel van hun lerarenopleiding op de werkplek volgen.

De aanvragen moeten ingediend worden vóór 1 mei (‘dieptepilot’-scholen) of 15 september. Aanleiding voor de subsidie is de nota ‘Krachtig meesterschap’ uit september 2008. Daarin staat dat het opleiden in de school verankerd wordt in het onderwijsstelsel. Samenwerkingsverbanden van middelbare scholen en lerarenopleidingen kunnen erkenning en subsidie vragen als opleidingsschool, blijkt uit de van het ministerie. Voor meer informatie kijkt u op www.deopleidingsschool.nl.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën