Subsidie voor snel internet wordt in september verwacht

Scholen kunnen naar verwachting vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een snelle internetverbinding. De overheid werkt aan een subsidieregeling hiertoe. Scholen kunnen daarmee de helft van de aanlegkosten vergoed krijgen.

De regeling is begin dit jaar aangekondigd in de voortgangsrapportage van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Daarin meldden minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat zij de komende drie jaar in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor snel internet op scholen. Het geld is bestemd voor circa achthonderd schoollocaties in het primair en voortgezet onderwijs, die nu alleen nog maar beschikken over een koperverbinding en daardoor de slag naar het gebruik van meer ICT op school moeilijk kunnen maken.

Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en uitvoering van de regeling zal dat onder meer via de website van de Rijksoverheid kenbaar worden gemaakt. De PO-Raad en Kennisnet volgen deze ontwikkelingen nauwgezet.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 11 april 2017

Nieuwscategorieën