Subsidieregeling binnenmilieu loopt af op 1 september

De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011. Dat betekent dat gemeenten en schoolbesturen de maatregelen die ze uitvoeren met geld uit de 'Regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/binnenmilieu 2009/2010' voor 1 september moeten hebben afgerond.

Geen verder uitstel
De einddatum is eerder een keer opgeschoven omdat besluitvorming, aanbestedingen en gebrek aan uitvoeringscapaciteit ertoe leidden dat projecten niet op tijd konden beginnen. Het ministerie van OCW heeft nu na overleg met de PO-Raad en de VNG geoordeeld dat verder uitstel niet nodig is.

De PO-Raad heeft van veel schoolbesturen signalen gekregen dat de normbedragen uit de regeling te laag waren. Uitstel lost dit probleem echter niet op. We hebben wel gezien dat verschillende besturen ervoor hebben gekozen alsnog af te zien van de regeling. Het ministerie zal de regeling na 1 september evalueren.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën